Dronninglund Slot bryllup

Dronninglund Slot (tidligere Hundslund Kloster) er en herregård, der ligger i den østlige del af Vendsyssel, i Dronninglund Sogn (indtil Kommunalreformen i 1970 lå det i Dronninglund Herred, Hjørring Amt); nu er det i Brønderslev Kommune i Region Nordjylland. Slottet er en selvejende institution, ejet af Marie E. & Harald Høgsbros fond til bevarelse af Dronninglund Slot, der driver stedet som hotel og kursuscenter.

Slottet har navn efter dronning Charlotte Amalie

Slottet har navn efter dronning Charlotte Amalie som fik det til eje i 1690. Oprindeligt var det et kloster under benediktinerordenen fra 1200-tallet, som byen Dronninglund efterhånden voksede op omkring. Dette kloster hed Hundslund Kloster.

Det kom efter Reformationen under kronen, men blev i 1581 overdraget til herremanden Hans Johansen Lindenow der foretog store ombygninger. Den store hovedbygning omgives af rester af voldgrave består af tre hvidkalkede fløje, der åbner sig mod nord, men er afgrænset af en hegnsmur. Hovedfløjen ligger mod syd og afgrænses af kirken som ligger i forlængelse mod øst, og mod vest, det ene af to firkantede hjørnetårne i vestfløjen, der formentlig er bygget af Hans Johansen Lindenow kort efter hans overtagelse. Bygningerne præges af 1800-tallets stil, da der var store brande i 1777 og 1881, men en stor del af murene er går tilbage til både klostertiden/Middelalderen og til Lindenows ombygninger i slutningen af 1500-tallet. 1844 blev godset købt af den senere indenrigsminister Erik Skeel, der blev en populær godsejer i regionen.

Læs mere om bryllup på Dronninglund slot her:

http://www.forevigt.dk/dronninglund-slot-bryllup

indhold