Gørdinglund herregård bryllup

Gørdinglund herregård bryllup – Gørdinglund herregård ligger i Hessellund Ejerlav, men har altid været en del af Nørre Gørding by. Gården var, ligesom alle andre gårde i Gørding Sogn, undtagen Varhogård, en fæstegård under Bramming Hovedgård. Herregården har rødder helt tilbage til 1606.

I 1912 brændte det ned og de nuværende bygninger blev opført. Siden er det blevet renoveret i flere omgange. I 2008 blev bygningerne total renoveret med med nyt tag og vandskuret facade.

Gørdinglund har navn efter Gørding by. Gørding nævnes formentlig først gang i 1291 og i det 14. århundrede skrives dette Gyringh og Gøringh, hvis udtale er Gjørring. På disse egne har sandsynligvis i fjerne dage levet en storbonde ved navn Gyrdr, hvis egn har været hvor Gørding nu ligger. Langs åen findes der stadig gamle lunde og småkrat. Deraf har Gørdinglund formentlig sit navn. (Gørdinglund herregård bryllup)

Niels Christensen, der havde overtaget gården i fæste i 1784, købte den til selveje i 1812 for 2800 rigsdaler. Han solgte den i 1828 til sin søn Hans Nielsen. Nabogården Huulgård var i mellemtiden blevet udstykket og Hans Nielsen købte i 1830 på tvangsauktion, matr. nr. 4a Nørre Gørding, som tidligere havde været en del af Huulgård , men som var blevet forsynet med bygninger. Senere, nemlig i 1848, købte han også Huulgård, der lå mellem Gørding Kirke og Gørdinglund, matr. nr.3a Nørre Gørding. Hans Nielsen døde allerede i 1852 og enken Ane Hansdatter fik ved kongelig bevilling lov til at udstykke Huulgård.

Det benyttede hun sig straks af, idet hun i 1853 solgte en parcel til kirkesanger Jeppe Pedersen, der opførte bygninger på den del af grunden, der lå syd for kirken, nuværende Hessellundvej 3. I 1853 giftede enken Ane Hansdatter sig med Enevold Severinsen, som havde gården til 1906. Enevold Severinsen solgte nogle parceller på 

Sdr. Gørding mark. Her blev der oprettet tre ejendomme, nuværende Sdr. Lourupvej 24, 26 og 28. Da Gørdinglund var på sit højeste var den på 300 tdr. land, 68 malkekøer, 30 store stude og 17 spand heste. Næste ejer, P. K. Petersen solgte 130 tdr. land fra gården. Da P. Chr. Hanse solgte gården i 1942 var der ca. 90 tdr. land tilbage. (Gørdinglund herregård bryllup)

Læs mere om bryllup på Gørdinglund herregård her:

http://www.forevigt.dk/goerdinglund-herregaard-bryllup

indhold