Gram Slot bryllup

Gram Slot bryllup – Gram Slot i Gram i Haderslev Kommune, Gram Sogn, Frøs Herred, er et tidligere kongeslot, hvis historie går tilbage til 1232, hvor det nævnes i Kong Valdemar Sejrs Jordebog, hvor den hørte under kronen. Det var dengang en borg, der lå cirka 3 km. nordvest for det nuværende slot. I 1314 hørte det under hertug Erik 2. af Sønderjyllands slægt. Det vides ikke hvor hovedbygningen lå på dette tidspunkt, men der er flere voldsteder i omegnen.

Ved slutningen af 1300-tallet overgår Gram Henneke Limbek, som var en søn af Claus Limbek. Omkring 1467 overtog Ditlev Reventlow godset.

Det var under Reventlowslægtens ejerskab at bygningerne omkring 1500 blev flyttet til den nuværende placering og dele af den nuværende østfløj er fra den tid.

Hovedbygningen, der er fredet er et trefløjet anlæg omgivet af voldgrave der ligger ved slotssøen i den nordøstlige udkant af Gram. Hovedfløjen er opført omkring 1670 af feltmarskal Hans Schack. (Gram Slot bryllup)

På Gram Slot kan vi med de flotte rammer og vores gode faciliteter skabe en pragtfuld bryllupsfest og/eller -reception. eres gæster ankommer til slottet, efter vielsen, hvor I tager imod på den flotte trappe i slotsgården. Trappen fører direkte op til vestfløjens hall, hvorfra der er adgang til alle slottets rum og faciliteter. Salene hvor jeres fest skal holdes er alle på 80 m2 og rummer 65 spisende gæster samt 15-20 børn i det tilstødende gemak (via store fløjdøre). Salene har alle gennemlys og pragtfuld udsigt over slotssøen, barokparken og den gamle avlsgård – Gramgård.

Læs mere om Gram slot bryllup her:

http://www.forevigt.dk/gram-slot-bryllup

indhold